So below

Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o.o. jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w VIII Wydziale Gospodarczy KRS pod numerem 0000055104
NIP PL739 10 30 605 oraz REGON 510350685. Kapitał Spółki w całości wpłacony wynosi 305.000,00 zł. Konto Bank Pekao SA nr 91 1240 5598 1111 0010 7913 7404
Spółka reprezentowana jest przez Zarząd w osobie Prezesa Lidii Gromek.