So below

Aktualności
Profil działalności
Zespół projektowy Biura Projektów „BPBW” od 1957 roku jako jeden z nielicznych skupia wszystkie branże projektowe. Nasz zespół tworzą architekci, konstruktorzy, projektanci instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, a także inspektorzy nadzoru oraz wykwalifikowana kadra administracyjna, która sprosta każdemu zadaniu inwestycyjnemu.

Wypracowana latami wiarygodność Biura Projektów "BPBW" Sp. z o.o., dawnego „Wiejskiego”, to gwarancja profesjonalnego wykonania usług projektowych we wszystkich branżach. Sprawdzamy się zarówno na etapie projektowania jak i w formalnej obsłudze inwestycji w czasie jej realizacji.Nie ma branży, w której nie zrealizowaliśmy choć jednej inwestycji, nie ma sektora, którego problemy, nie przeszłyby przez deski kreślarskie Biura Projektów „BPBW”.
Ostatnie realizacje

Remont, przebudowa z rozbudową zabykowej wieży ciśnień w Olsztynku

Projekt przebudowy i rzobudowy wieży ciśnień w Olsztynku w ramach zadania:
"Rozwój dzidzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację
zabytkowej wieży ciśnień".Modernizacja budynku "Krzywej Hali" w Ciechanowie

Budynek "Krzywej Hali" zbudowany został w latach 1942-1943 na planie długiego, łagodnego łuku.
Charakterystyczny uskok łuku, na którego plania został rozmierzony budynek, wynosi ok. 2,5m.
Rozpiętość 93,05m.

Koncepcja rozbudowy bubynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie


Wybrane wizualizacje

Koncepcja rozbudowy bubynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie


Modernizacja budynku "Krzywej Hali" w Ciechanowie

Budynek "Krzywej Hali" zbudowany został w latach 1942-1943 na planie długiego, łagodnego łuku.
Charakterystyczny uskok łuku, na którego plania...

Remont, przebudowa z rozbudową zabykowej wieży ciśnień w Olsztynku

Projekt przebudowy i rzobudowy wieży ciśnień w Olsztynku w ramach zadania:
"Rozwój dzidzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację
zabytkowej...
Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o.o. jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w VIII Wydziale Gospodarczy KRS pod numerem 0000055104
NIP PL739 10 30 605 oraz REGON 510350685. Kapitał Spółki w całości wpłacony wynosi 305.000,00 zł. Konto Bank Pekao SA nr 91 1240 5598 1111 0010 7913 7404
Spółka reprezentowana jest przez Zarząd w osobie Prezesa Lidii Gromek.